Zorgmarketing

Marktwerking in de zorg heeft ertoe geleid dat het belang van goede positionering van uw zorginstelling is toegenomen. Een doordacht marketingbeleid kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
 
Het resultaat is een helder marketingadvies op basis waarvan de positionering van uw zorginstelling nader vorm kan worden gegeven.
 
Voor vragen of opmerkingen over deze dienst vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn geïnteresseerd in u en uw organisatie.