Referenties

Pluryn heeft in 2010 besloten haar klanteninstroom centraal in de organisatie te positioneren. Tot dan werden cliëntvragen per intramurale instelling afgehandeld. binnen. De centralisering was tevens het moment waarop de hele systematiek opnieuw werd ingericht. Kwaliteit, toelaatbaarheid, mandaat, systemen.  Voor begeleiding van dit majeure proces heeft Pluryn Zorgfocus gevraagd. Strategie, begeleiding, uitvoering en implementatie waren uitstekend. Ook de rol bij het creëren van draagvlak voor deze nieuwe manier van werken binnen Pluryn was prima.

Inmiddels draait het klantenbureau (voordeur nieuwe stijl) drie jaar. Het is daarbij opvallend dat er amper aanpassingen nodig zijn geweest aan de opzet en inrichting van dit organisatieonderdeel. Dit is zeker ook de verdienste van Zorgfocus.

(Marian Draaisma, Directeur Marketing Pluryn)


saffier
"Ik heb de adviseurs van Zorgfocus leren kennen als eerlijk, gedreven en resultaatgericht. Vooral de insteek om uitdagingen structureel aan te pakken door de mensen zich als team aan 'de zaak' te laten commiteren spreekt mij zeer aan." (Peter Rietveld, hoofd Planning&Control)


HAN
“Egbert-Jan Bogels (adviseur Zorgfocus) is een betrokken docent bij het centrum voor ondernemerschap van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij doceert verschillende bedrijfseconomische vakken en doet dit op energieke en interactieve wijze. Hierdoor maken studenten op een vakkundige en enthousiaste manier  kennis met de materie.” (Corien Helmink, Centrum voor Ondernemerschap)


BaalderborgGroep logo

De opzet als zodanig heb ik als positief ervaren:

goede diagnose, door BBG brede interviews en procedureonderzoek. Is tijdrovend maar hiermee hebben alle belanghebbenden mee kunnen praten over de nieuwe aanpak.

Gezamenlijk hebben we goed de visie kunnen doorspreken en kunnen vertalen naar nieuw beleid. De keuze voor een nieuw intakeproces was dan ook breed gedragen en in de pilot positief ervaren.

Wat het ons heeft gebracht: gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van opname (toelatingscommissie) klantvriendelijkheid is verhoogd  (cliënt weet in korte tijd of BBG zorg kan bieden en waar). Naast sec processen herontwerpen is Zorgfocus in staat mensen mee te nemen in “hun” proces waar volop ruimte is voor eigen inbreng. Het resultaat was een helder proces met duidelijke taakomschrijvingen en tijdslijnen waar de zorgvraag centraal staat. Het bruggenbouwen tussen afdelingen is uiterst geslaagd zonder dat dit als een bedreiging is ervaren. Onze managementinformatie is weer op niveau, risico’s zijn in beeld en prestatie-indicatoren ingevoerd”.

Effectiviteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid op de afdeling en andere afdelingen is verhoogd.

(Ankie Langemaat, Manager Cliëntenservice)