Organisatie

Zorgfocus ondersteunt zorginstellingen in het effectiever en effciënter inrichten van de organisatie. Dit betekent dat het zowel gaat om de harde kant van verbeteringen (procedures en ondersteunende systemen) als om de zachte kant (hoe kunnen we als medewerkers veranderen).

Zorgfocus voelt zich sterk verbonden met daar waar het uiteindelijk om gaat: de beste zorg voor elke cliënt. Goed functionerende ondersteunende diensten leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Naast interne doelen die zorginstellingen stellen doen snel veranderende externe omstandigheden een groot beroep op de wendbaarheid en samenwerking tussen afdelingen. Gedeelde waarden en goed werkende informatie-uitwisseling zijn belangrijke peilers. Dit is speelveld waar de adviseurs van Zorgfocus gewend zijn te werken.

Voor vragen of opmerkingen vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn geïnteresseerd in een kennismaking met u en uw organisatie.