Risicobeheersing

Risico’s in uw organisatie worden gesignaleerd en er wordt een beheersplan opgesteld. Het gaat om risicobeheersing in het brede spectrum van de ondersteunende diensten.
 
Het resultaat is tijdige risicosignalering en het nemen van passende beheersmaatregelen zo laag mogelijk in uw organisatie.
 
Voor vragen of opmerkingen over deze dienst vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn geïnteresseerd in u en uw organisatie.