Rentabiliteitsanalyse

Is de exploitatie van een specifieke locatie nog wel rendabel? Welke alternatieven zijn er?
 
Het resultaat is een financiële onderbouwing van de huidige aanwending van een locatie en eventuele alternatieven.
 
Voor vragen of opmerkingen over deze dienst vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn geïnteresseerd in u en uw organisatie.