Onderzoek

Cliëntonderzoek

  • Zorgfocus werkt samen met geaccrediteerde meetbureaus voor cliëntervaringsonderzoek die al dan niet een verplicht karakter hebben.

 
Het resultaat zijn data die geanalyseerd zijn met de meest recente technieken en u waardevolle data opleveren die praktisch te kunnen inzetten.
 
Marktonderzoek

  • Onderzoek naar het imago van de instelling
  • Haalbaarheidsstudies van bijvoorbeeld vastgoedprojecten of een nieuw in de markt te zetten zorgconcept.

 
Het resultaat zijn antwoorden die u helpen de juiste keuzes te maken in de context van uw organisatie.
 
Structuur onderzoek
Een organogram is de afspiegeling van de missie, visie en meerjarenplannen van uw organisatie.
Voldoet het organogram nog wel aan de eisen die in uw plannen worden gesteld of aan de uitstraling die de instelling nastreeft naar de omgeving?
 
Het resultaat is een helder advies waarmee u de discussie verder kunt voeren binnen uw organisatie.
 
Voor vragen of opmerkingen over deze diensten vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn geïnteresseerd in u en uw organisatie.